گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

جلسه ی توجیهی کار آموزی و پروژه استاد روزبهانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢
 

کارآموزی : یکشنبه 04/08/93 ، ساعت 12 ، اتاق 201

پروژه : یکشنبه 04/08/93 ، ساعت 13:30

درضمن ، عدم حضور موجب کسر نمره می شود .


 
 
نفرات برتر گروه برق-مخابرات
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق -قدرت ورودی91 

ردیف           نام ونام خانوادگی        شماره دانشجویی    معدل                              
1 زهرا کریمی 9111146119 93/18
2 حمید قل قیصری 9111146113 36/18
3 عبداله اردستانی 9111146004 36/18

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی 92

ردیف            نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی          معدل                             
1 محمد داور دوست     9211146007             63/15
2 امیر محمد عغت پرست 9211146017 43/15
3 محمد البرزی 9211146003 39/14

 

 


 
 
عدم تشکیل کلاس های استاد عبدوس در پنج شنبه 01/08/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

 
 
دانشجو به گروه ئمراجعه نماید
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی نام_و_نام_خانوادگی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال
93111400004 رضا-جوهریان مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق 11

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111142010 ICT 10 56
9111142044 ICT 13 41
9111142101 ICT 13 45
9121142002 ICT 13 38
9121142012 ICT 13 49
9121142020 ICT 13 32
9211142026 ICT 13 33
9211142047 ICT 10 14

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011145005 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 12 68
9111145004 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 5 74
9111145010 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 9 56

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9211148089 مهندسی برق 13 22
9221148027 مهندسی برق 10 17
92391883 مهندسی برق 9 5

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111146146 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 43
9121146002 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 13 31
9211146009 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 11
9211146020 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 10 10

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011143034 الکترونیک-الکترونیک عمومی 7 50
9111143121 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 30
9211143006 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 5
9211143030 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 2
9211143031 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 26
9211143046 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 13
9211143062 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 17
9221143003 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 20
9221143004 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 9
92291610 الکترونیک-الکترونیک عمومی 4 0
93193102 الکترونیک-الکترونیک عمومی 8 0
93193103 الکترونیک-الکترونیک عمومی 11 0
9211140005 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 13 26
9311140009 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 2 0

 
 
 
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی مقطع رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011141044 کاردانی  علمی - کاربردی مخابرات- ارتباط داده ها 12 72

 
 
← صفحه بعد