گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تغییر استاد کارآموزی
نویسنده : زنگنه - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
 

تغییر استاد کارآموزی

استاد کارآموزی دانشجویان به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف

شماره
  دانشجویی

استاد
  جدید

1

9111145045

آقای امین آقایی روزبهانی

2

9111145047

آقای امین
  آقایی روزبهانی

3

9011145049

آقای امین
  آقایی روزبهانی

4

9111145073

آقای امین
  آقایی روزبهانی

5

8911142028

آقای امین
  آقایی روزبهانی

6

9011142021

آقای امین
  آقایی روزبهانی

7

9011142068

آقای امین
  آقایی روزبهانی

8

9111142041

آقای امین
  آقایی روزبهانی

9

9111142063

آقای امین
  آقایی روزبهانی

10

9111142045

آقای فرزاد
  عبدوس

11

9111142047

آقای فرزاد عبدوس

12

9111142058

آقای فرزاد
  عبدوس

13

9111145113

آقای امین الدین مومنی مزده

14

8911142059

آقای
  امین الدین مومنی مزده

15

9011142041

آقای
  امین الدین مومنی مزده

16

9111142002

آقای
  امین الدین مومنی مزده

17

9111145066

خانم
  مهیا احمدی

18

9111142109

خانم
  مهیا احمدی

 

 


 
 
دروس حذف شده در گروه برق
نویسنده : زنگنه - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
 

لیست
دروس حذف شده در گروه برق

به
اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس زیر به دلیل به نرسیدن به حد نصاب حذف شده
اند.

ردیف

درس

گروه

1

کارگاه ماشین های سنکرون و آسنکرون

462 و 463

2

کارگاه ماشین های جریان مستقیم

463

3

مبانی ماشین

460

4

آز مدارهای الکتریکی

211

5

الکترونیک صنعتی

210

6

سیستمهای تلویزیون

211

7

رله وحفاظت

291

8

ماشین مخصوص

291

9

آز سیستم های کنترل خطی

301

10

مدارهای الکترونیکی

300

 

 


 
 
جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد عبدس
نویسنده : زنگنه - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
 

به اطلاع دانشجویان محترمی که واحد پرو‍ژه یا کارآموزی را در ترم جاری با استاد فرزاد عبدوس اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی در روز پنج شنبه مورخ 92/12/22 به قرار زیر در کلاس 308 برگزار خواهد شد:

پرو‍‍ژه دانشجویان مقطع کارشناسی راس ساعت 8:30

کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی راس ساعت 9:30

پروژه ساخت و کارآموزی دانشجویان مقطع کاردانی راس ساعت 10:30


 
 
تغییر استاد راهنما
نویسنده : زنگنه - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
 

به اطلاع می رساند دانشجویان رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک که در ترم جاری واحد پروژه را با استاد داریوش پازوکی اخذ نموده اند برای تغییر استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه نمایند.


 
 
آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی ترم مهر(921) به استاد داریوش پازوکی
نویسنده : زنگنه - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی ترم مهر برای دانشجویانی که این دروس را با استاد داریوش پازوکی اخذ نموده اند روز یکشنبه مورخ

92/12/18 می باشد. دانشجویان می توانند از ساعت 14:30 به بعد به گروه برق ،به استاد پازوکی مراجعه نمایند.


 
 
جلسه توجیهی کارآموزی استاد روزبهانی
نویسنده : زنگنه - ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه توجیهی کارآموزی برای دانشجویانی که در ترم جاری واحد کارآموزی را با استاد امین آقایی روزبهانی اخذ نموده اند،در روز سه شنبه مورخ 20/12/92 ساعت 8 الی 8:30 در کلاس 103 برگزار خواهد شد.لازم به تذکر است عدم حضور به موقع در جلسه توجیهی برابر با کسر نمره خواهد بود.


 
 
جلسه توجیهی پروژه
نویسنده : زنگنه - ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جلسه توجیهی پروژه ساخت با استاد امین آقایی روزبهانی برای دانشجویان کاردانی پیوسته الکترونیک روز سه شنبه مورخ 13/12/92 ساعت 8 الی 8:30 در کلاس 103 برگزار خواهد شد.


 
 
جلسه توجیهی پروژه
نویسنده : زنگنه - ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جلسه توجیهی پروژه با استاد امین آقایی روزبهانی برای دانشجویان مهندسی تکنولوژی الکترونیک روز یکشنبه مورخ 11/12/92 ساعت10:30 الی 11 در کلاس 301 برگزار خواهد شد.


 
 
عدم تشکیل کلاس های استاد عبدوس
نویسنده : زنگنه - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلاس های استاد فرزاد عبدوس روز یکشنبه مورخ 11/12/92 برگزار نخواهد شد.


 
 
عدم تشکیل کلاس های استاد میثم احمدی
نویسنده : زنگنه - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند کلاس های استاد میثم احمدی روز شنبه مورخ 92/12/10 برگزار نخواهد شد.