گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

 
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧
 

    نفرات برتر گروه برق- مخابرات

 

کاردانی مخابرات 90

-1

فاطمه داوری سقین سرا

9011141033

-2

علی چراغک

9011141026

-3

بهیه برکند

9011141015

کاردانی مخابرات 91

-1

مهدیه حامیان

9111141006

-2

الهه صاحبی ویرانی

9111141014

-3

هاشم علیاری ذاکر کندی

9111141022

کارشناسی مخابرات 90 

-1

محمد راشدی

9011142034

-2

مهسا اصغرلو

9011142004

-3

فاطمه ارمکان کوهی

9011142003

کارشناسی مخابرات 91

-1

فریبا محسنی میمه

9111142092

-2

وحید اسماعیلی ابللو

9111142007

-3

علی اصغر رجایی هرندی

9111142043

کاردانی الکترونیک 90

-1

محمد ندری قلعه مهدیخان

9011143141

-2

عرفان شاکری کلشتری

9011143077

-3

مینا عظیمی

9011143096

کاردانی الکتروتکنیک 90

-1

حسین جاماسبی

9011144038

-2

رضا مرامی نوشهر

9011144145

-3

سعید داستان

9011144059

کاردانی الکتروتکنیک 91

-1

محمد صابر آخوندی درزیکلایی

9111144004

-2

متین خلیل نژاد

9111144037

-3

سعید کربلایی محمدی

9111144097

کارشناسی  الکترونیک 90

-1

مرتضی قاسمی

9011145100

-2

ابوذر مرادی

9011145078

-3

راضیه هداوند

9011145095

کارشناسی  الکترونیک 91

-1

زهرا ترابی طبالوندانی

9111145028

-2

مریم هاشمی پردزی

9111145118

-3

مونا راشدی

9111145051

کاردانی  برق وقدرت

-1

حمید قل قیصری گرجایی

9111146113

-2

محمد جلالی نسب

9111146035

-3

زهرا کریمی

9111146119