گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

استاد جعفرپور
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥
 

mh_gafarpour@yahoo.com


 
 
استاد نوروزی
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥
 

nowruzi@eya.ac.ir


 
 
 
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

ایمیل استاد مومنی

eyc.momeni@yahoo.com


 
 
 
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

ایمیل استاد جاویدی

farhad_777@ymail .com


 
 
استاد فوزی
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

fouzi168@yahoo.com


 
 
استاد نوبخت
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

roz.nobakht@yahoo.com


 
 
 
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٦
 

ایمیل استاد اکبریان

akbarian10@hotmail.com 


 
 
استاد یاسری
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

yaseri.hamid@gmail.com


 
 
 
نویسنده : ابراهیمی - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۸
 

ایمیل استاد احمدی

ahmadi_me_200984@yahoo.com