گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ دفاع پروژه استاد طاهره یوردخانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 
نام
  استاد
نام دانشجو  رشته  تاریخ دفاع ساعت دفاع استاد داور
استاد
  طاهره یوردخانی
وحیدجورابلو  مخابرات 20/05/93 11:00 آقای روزبهانی

 
 
تاریخ دفاع پروزه استاد مومنی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 
نام
  استاد
نام دانشجو  رشته  تاریخ دفاع ساعت دفاع استاد داور
استاد مومنی فرزانه نقدی پور الکترونیک 93/05/19 12:00 آقای روزبهانی
هادی
  ضروری و سعید نادری
الکترونیک 93/05/19 12:15 آقای روزبهانی

 
 
امتحان معرفی به استاد درس بررسی سیستمهای قدرت با استاد نوروزی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 

 امتحان معرفی به استاد درس بررسی سیستمهای قدرت با استاد نوروزی در تاریخ دوشنبه 27/05/93 در ساعت 11 برگزار می گردد.

دانشجو به نام حمید قل قیصری گرجایی در تاریخ فوق حاضر گردد.


 
 
تاریخ دفاع پروژه استاد پازوکی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 
نام استاد نام دانشجو  رشته  تاریخ دفاع ساعت دفاع استاد داور
استاد پازوکی بنفشه خضرایی تیزکار مخابرات 93/05/20 12:00 آقای روزبهانی
بهاره رضا زاده مخابرات 93/05/20 12:15 آقای روزبهانی
پریسا پیری مخابرات 93/05/20 12:30 آقای روزبهانی
حمیدرضا طاهری مخابرات 93/05/20 12:45 آقای روزبهانی
زهره رحیمی قشلاق مخابرات 93/05/20 13:00 آقای روزبهانی
شاهین صادقی مخابرات 93/05/20 13:15 آقای روزبهانی
محسن عزیزی مخابرات 93/05/20 13:30 آقای روزبهانی
محمدرضا جعفریان مخابرات 93/05/20 13:45 آقای روزبهانی
مصطفی ربیعیان رمضان پور مخابرات 93/05/20 14:00 آقای روزبهانی

 
 
معرفی به استاد درس مدار مجتمع
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۳
 

قابل توجه دانشجویانی که درس مدار مجتمع را به صورت معرفی به استاد برداشته اند . روز یکشنبه 19/05/93 برای امتحان به گروه مراجعه نمایند .


 
 
امتحان پایانی کارگاه شبکه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۳
 

قابل توجه دانشجویان:

یکشنبه ی هفته ی آینده 19/05/93  ، امتحان پایانی کارگاه شبکه ، استاد سبزی ،     می باشد .

تاریخ امتحان قابل تغییر نیست .


 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد مومنی مقدم
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
امین الدین مومنی مقدم فرزانه نقدی پور الکترونیک روزبهانی-  استاد داور دوشنبه 93.05.06 15 ساعت 202

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد عبدوس
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
فرزاد عبدوس مونا راشدی الکترونیک مومنی - استاد داور دوشنبه 93.05.06 11 ساعت 202
مریم هاشمی پردری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 11 202
حدیثه رستگار الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 11 202
نفیسه بیرجندی  الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
زهره محقق الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
مهراد غلام علی مجد ابادی الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
میثم کریمی – مهدی اکبری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202
میثم ولی پور اقدم الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202
افشین شیری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد صمد زاده
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
ثمین صمدزاده سمیرا خانی ICT روزبهانی - استاد داور دوشنبه 93.05.06 11 ساعت 201
محیا کریمی راشه  ICT روزبهانی دوشنبه 93.05.06 11 201

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد روزبهانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
  زهرا ترابی طبالوندانی الکترونیک مومنی - استاد داور دوشنبه 93.05.06 14 ساعت 201 کلاس
  سعید دهقادینی الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 14 201
امین روزبهانی عباس زاد شیر الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 14 201
  بهنام شیردل الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 15 201
  زهرا رضایی الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 15 201

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد یوردخانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
طاهره یوردخانی وحید جورابلو ICT روزبهانی دوشنبه 93.05.06 10:30 201
نسیم برزگران ICT روزبهانی دوشنبه 93.05.06 10:30 201
امید غمیلو ICT روزبهانی دوشنبه 93.05.06 10:30 201
  محسن
  احمدی
ICT روزبهانی دوشنبه 93.05.06 11:30 201

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد پازوکی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
  وحید اسماعیلی روزبهانی دوشنبه 93.05.06  ساعت 08:30  کلاس201
  علی ابراهیمی روزبهانی دوشنبه 93.05.06 08:30 201
داریوش پازوکی عاطفه خدا
  مرادی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  مهرداد
  بابک
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  حسین
  آرسینی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  محمد سماواتیان روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  سعید اله رنجبر روزبهانی دوشنبه 93.05.06 10 201

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد ابقایی نیا
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
  ابوذر زراعت کار  روزبهانی دوشنبه 93.05.06  ساعت12  کلاس201
حامد
  ابقایی نیا
ایمان
  زراعتی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 12 201
  فریبا
  محسنی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 12 201

 
 
تاریخ و ساعت دفاع استاد میثم احمدی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
میثم احمدی حمیدرضا بادی مومنی دوشنبه 93.05.06  ساعت 10  کلاس202
زهرا
  خزلی – سهیلا سلطانی
مومنی دوشنبه 93.05.06 10 202

 
 
ساعت دفاع استاد مهیا احمدی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
استاد
  راهنما
دانشجو استاد داور روز ارائه تاریخ ارائه ساعت ارائه مکان ارائه
  مجید
  رجبی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 12:45 201
  مهدی اشتری
  ماهینی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
مهیا احمدی رضا
  لطفی 
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  حمید روحی روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  فرزانه با
  صفا
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 13 201
  معصومه
  حیدری
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 14 201
  آرش جلالی – علی
  باقری چهارده
روزبهانی یکشنبه 93.05.05 14 201
  شکیبا نوروزی  روزبهانی یکشنبه 93.05.12 12:30 201
  مونا ابراهیمی پور روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  حسین مجیدی روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  اعظم سلطانیان روزبهانی یکشنبه 93.05.12 13 201
  حمید
  میرشریفی
روزبهانی یکشنبه 93.05.12 14 201

 
 
قابل توجه دانشجویانی که واحد پروژه در ترم تابستان با استاد مهیا احمدی دارند.
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 

قابل توجه دانشجویانی که واحد پروژه در ترم تابستان با استاد مهیا احمدی دارند.

لطفا به گروه مراجعه نمایید .


 
 
عدم تشکیل کلاس در روز شنبه 93/05/04
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۳
 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند در روز شنبه مورخ 93/05/04 کلاس های آقایان محسن اقبالی و ایمان بیرانوند تشکیل نخواهد شد.