گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

نفرات برتر گروه برق-مخابرات
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق -قدرت ورودی91 

ردیف           نام ونام خانوادگی        شماره دانشجویی    معدل                              
1 زهرا کریمی 9111146119 93/18
2 حمید قل قیصری 9111146113 36/18
3 عبداله اردستانی 9111146004 36/18

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی 92

ردیف            نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی          معدل                             
1 محمد داور دوست     9211146007             63/15
2 امیر محمد عغت پرست 9211146017 43/15
3 محمد البرزی 9211146003 39/14

 

 


 
 
عدم تشکیل کلاس های استاد عبدوس در پنج شنبه 01/08/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

 
 
دانشجو به گروه ئمراجعه نماید
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی نام_و_نام_خانوادگی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال
93111400004 رضا-جوهریان مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق 11

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111142010 ICT 10 56
9111142044 ICT 13 41
9111142101 ICT 13 45
9121142002 ICT 13 38
9121142012 ICT 13 49
9121142020 ICT 13 32
9211142026 ICT 13 33
9211142047 ICT 10 14

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011145005 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 12 68
9111145004 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 5 74
9111145010 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 9 56

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9211148089 مهندسی برق 13 22
9221148027 مهندسی برق 10 17
92391883 مهندسی برق 9 5

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111146146 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 43
9121146002 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 13 31
9211146009 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 11
9211146020 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 10 10

 
 
دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011143034 الکترونیک-الکترونیک عمومی 7 50
9111143121 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 30
9211143006 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 5
9211143030 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 2
9211143031 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 26
9211143046 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 13
9211143062 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 17
9221143003 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 20
9221143004 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 9
92291610 الکترونیک-الکترونیک عمومی 4 0
93193102 الکترونیک-الکترونیک عمومی 8 0
93193103 الکترونیک-الکترونیک عمومی 11 0
9211140005 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 13 26
9311140009 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 2 0

 
 
 
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی مقطع رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011141044 کاردانی  علمی - کاربردی مخابرات- ارتباط داده ها 12 72

 
 
دانشجویان زیر در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعداد واحد کمتر از 14 حذ
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
9011144029
9011144042
9011144073
9011144083
9011144095
9011144149
9111144024
9111144086
9111144105
9111144118
9111144127
9121144136
9121144138
9121144140
9211144007
9211144024
9211144045
9211144054
9211144055
9211144065
9211144069
9211144098
9211144140
9211144142
9211144169
9211144178
9211144196

 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد درکاله در روز پنج شنبه 01/08/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

کلاسهای استاد درکاله در روز پنج شنبه تشکیل نمی گردد.


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد هدی میراخوری در روز چهارشنبه 30/07/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

کلاسهای استاد میراخوری چهارشنبه تشکیل نمی شود .


 
 
کد درسهای حذفی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

17012 گروه 171       - 36016 گروه 360  - 21019 گروه 211

29020 گروه 293 و 292     - 29029 گروه 290

29017 گروه 291 -     21017 گروه 212

36023 گروه 360   - 21029 گروه 210

36000 گروه 360 -  36010 گروه 360

36003 گروه 360  - 29017 گروه 291

36010 گروه 360 - 63005 گروه 630 - 63006 گروه 630


 
 
تغییر ساعت کدهای 21029 -36023
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

دانشجویان در صورت مشکل به گروه مراجعه نمایند .

 


 
 
جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد روزبهانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

کارآموزی : یکشنبه 04/08/93 ، ساعت 12 ، اتاق 201

پروژه : یکشنبه 04/08/93 ، ساعت 13:30

درضمن ، عدم حضور موجب کسر نمره می شود .


 
 
کارگاه MIS استاد منزوی ، تاریخ ارائه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

دانشجویان :

ایمانی - عبدی - عیوض زاده : 03/08/93

جاپانی - حسنی - رستمی : 29/09/93

حاتمی - نبی قنبری - آقایی: 24/08/93

خراسانی - رحیمی : 08/09/93

خانم رسولی - خانم محمدی - نجفی خواه : 17/08/93

شیخوان - فرحناک : 15/09/93

عبداله زاده - یار محمدی - محمود پور : 10/08/93

خسروی - عبدالهی : 22/09/93

ساداتی - کاظمی : 01/09/93

در ضمن ، گروهی که در زمان خودش ارائه ندهد ، نمره ی پایان ترم ندارد .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد عرب معصوم در روز پنج شنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٧
 

کلاسهای استاد عرب معصوم در روز پنج شنبه 01/08/93 تشکیل نمی گردد.


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد میثم احمدی در روز یکشنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٧
 

کلاسهای استاد احمدی در روز یکشنبه 27/07/93 تشکیل نمی گردد.


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد روزبهانی در روز یکشنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

کلاسهای استاد روزبهانی در روز یکشنبه 27/06/93 تشکیل نمی شود .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد عبدوس در روز پنج شنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

کلاسهای استاد عبدوس در روز پنج شنبه 01/08/93 تشکیل نمی گردد.


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد عبدوس در روز پنج شنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

کلاسهای استاد عبدوس در روز پنج شنبه 01/08/93 تشکیل نمی گردد.


 
 
پایان زمان معرفی به استاد
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۳
 

دانشجویانی که معرفی به استاد دارند حتما تا شنبه ی آینده 26/07/93 برای امتحان به گروه مراجعه نمایند .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد مومنی در روز پنج شنبه 24/07/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٢
 

کلیه کلاسهای استاد مومنی در روز پنج شنبه 24/07/93 تشکیل نمی شود .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد مومنی در روز پنج شنبه 24/07/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٢
 

کلیه کلاسهای استاد مومنی در روز پنج شنبه 24/07/93 تشکیل نمی شود .


 
 
تاریخ دفاع پروژه استاد روزبهانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦
 

تاریخ دفاع پروژه استاد روزبهانی روز پنج شنبه 17/07/93 ساعت 8:00 الی 9:30 صبح    می باشد .


 
 
تاریخ دفاع پروژه استاد روزبهانی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦
 

تاریخ دفاع پروژه استاد روزبهانی روز پنج شنبه 17/07/93 ساعت 8:00 الی 9:30 صبح    می باشد .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد درواج در رو چهارشنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٥
 

کلاسهای استاد درواج فردا ، چهارشنبه ، تشکیل نمی گردد .


 
 
آخرین مهلت تحویل کارآموزی مربوط به ترم تابستان ، استاد مومنی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٤
 

آخرین مهلت تحویل کارآموزی مربوط به ترم تابستان ، استاد مومنی روز پنج شنبه

 17/07/93 است.


 
 
حذف و اضافه انجام نمی گیرد
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٤
 

قابل توجه دانشجویان ، حذف و اضافه به هیچ وجه انجام نمی گیرد .


 
 
معرفی به استاد میثم احمدی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٢
 

دانشجو ساناز صادقی روز چهارشنبه ساعت 11- 11:30 به گروه مراجعه نماید .


 
 
تاریخ دفاع پروژه مربوط به ترم تابستان
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٠
 
استاد دانشجو استاد داور تاریخ ساعت
استاد مهیا احمدی میثم عایدی دهقانی خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
صادقی زاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
مهدی رحیمی پور خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
علیرضا احدزاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
فرزانه اکبری خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
استاد مومنی میثم میرزایی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
حسین دانشور آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
وجییه سادات جلالی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
استاد روزبهانی مجید جاپانی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
محمد معظمی  خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
محمدرضا مالکی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
استاد عبدوس احمد افشاری آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
زهرا سادات یاسینی آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30

 
 
عدم تشکیل کلاس استاد خجسته - درس احتمالات در ICT
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٩
 

کلاس احتمالات در ICT روز دوشنبه 14/07/93 ، استاد خجسته تشکیل نمی شود .


 
 
عدم تشکیل کلاس استاد خجسته - درس احتمالات در ICT
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٩
 

کلاس احتمالات در ICT روز دوشنبه 14/07/93 ، استاد خجسته تشکیل نمی شود .


 
 
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته ی مهندسی کنترل
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٩
 

 دانشجویان ورودی جدید رشته ی مهندسی کنترل ، روز سه شنبه 15/07/93 به گروه مراجعه نمایند .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد پازوکی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۸
 

کلاسهای استاد پازوکی روز چهارشنبه 09/07/93 و پنج شنبه 10/07/93  تشکیل نمی شود .


 
 
عدم تشکیل کلاسهای روز شنبه 12/07/93 استاد مهیا احمدی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۸
 

کلاسهای شنبه 12/07/93 استاد مهیا احمدی تشکیل نمی شود .


 
 
آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد نوروزی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٦
 

آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد نوروزی دوشنبه 07/07/93 ساعت 8:30 می باشد


 
 
عدم تشکیل کلاسهای استاد صمدزاده در روز شنبه 05/07/93
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳
 

کلاسهای استاد صمدزاده روز شنبه 05/07/93 تشکیل نمی گردد.