گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

» کلاس استاد پازوکی چهارشنبه 3/010/93 تشکیل نمی شود . :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» جلسه ی معارفه و توجیهی مهندسی برق ورودی 93 :: ۱۳٩۳/٩/۳
» جلسه ی توجیهی کار آموزی و پروژه استاد روزبهانی :: ۱۳٩۳/۸/٢
» عدم تشکیل کلاسهای استاد صمدزاده در روز شنبه 05/07/93 :: ۱۳٩۳/٧/۳
» رجوع به استاد :: ۱۳٩۳/٦/۸
» عدم تشکیل کلاس در روز شنبه 93/05/04 :: ۱۳٩۳/٥/۳
» کارآموزی و پروژه با استاد عبدوس :: ۱۳٩۳/٤/٢
» برگزاری کلاس های آقای درکاله :: ۱۳٩۳/۳/٥
» عدم تشکیل کلاس های استاد ادیب :: ۱۳٩۳/٢/٢
» اطلاعیه :: ۱۳٩۳/۱/٤
» عدم تشکیل کلاس های استاد میثم احمدی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» ارائه پروژه و کارآموزی ترم بهمن(922) :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» کلاس های جبرانی استاد پازوکی :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» تغییر ساعت درس مدار مجتمع با خانم زینب مقری :: ۱۳٩٢/٩/۳
» الکترو مغناطیس و امواج :: ۱۳٩٢/۸/۳
» لغو کلاس های آقای پازوکی :: ۱۳٩٢/٧/۸
» اطلاعیه مهم در خصوص اخذ درس به صورت معرفی به استاد :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» استاد فوزی :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» استاد نوبخت :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» استاد یاسری :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: ۱۳٩٢/۳/۸
» ۱۳٩٢/٢/٧ :: ۱۳٩٢/٢/٧
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» رسیدگی به اعتراضات استاد مومنی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» رسیدگی به اعتراضات استاد ابقایی نیا :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» رسیدگی به اعتراضات استاد گودرزی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» تاریخ تحویل پروژه استاد شاه حسینی :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» پاسخگویی به اعتراضات استاد میراخورلی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» رسیدگی به اعتراضات استاد کاشفی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» امتحان عملی کارگاه ساختار کامپیوتر استاد ابقائی نیا :: ۱۳٩۱/٤/٤
» رسیدگی اعتراضات وتحویل پروژه وکارآموزی استاد پازوکی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» رسیدگی به اعتراضات استاد ایوب منزوی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» رسیدگی به اعتراضات استاد یعقوبی :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» استاد پاژوکی :: ۱۳٩۱/۳/٩
» استاد پاژوکی :: ۱۳٩۱/۳/٩
» استاد فوزی :: ۱۳٩۱/۳/٤
» امتحان تئوری استاد فرامرزی :: ۱۳٩۱/۳/٢
» تاریخ امتحان معرفی به استاد :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» استاد درکاله :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» استاد پازوکی :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» ساعت حضور مدیر گروه و جانشین مدیرگروه :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» دروس حذف شده بعلت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» استاد احمدی :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» انتخاب واحد ترم مهر ماه :: ۱۳٩٠/٦/٦
» استاد پازوکی :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» استاد احمدی :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» استاد گودرزی :: ۱۳٩٠/۳/٧
» سرکار خانم قرچکی :: ۱۳٩٠/۳/٧
» استاد شاه حسینی :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» برگزاری کلاس آنالوک استاد پازوکی :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» قابل توجه فارغ التحصیلان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» امتحان معرفی به استاد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» درخواست دروس جدید :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» معرفی به استاد نیمسال دوم سال 90-89 :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» حذف اضطراری :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» اطلاعیه در مورد کلاس های استاد درکاله :: ۱۳۸٩/٩/٦