گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

حذف اضطراری
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٠
 

 

تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم89-90

24/2/90 الی 31/2/90می باشد

دانشجویان جهت اخذ فرم حذف به آموزش مراجعه نمایند