گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

کارگاه ساختار کامپیوتر
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٥
 

کلاس های کارگاه ساختار کامپیوتر کارشناسیict ترم یک (گروه های 171و172) شنبه مورخ 27/7/92 تشکیل نخواهد شد.