گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

حذفیات بعلت عدم رعایت پیشنیاز(کاردانی مخابرات)
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤
 

دانشجویان زیر به علت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز به گروه مراجعه نمایند.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

بهاره امیری

8911141022

محمدعلی کچویی

8911141127

حسن محمد خانی

8911141135

سالار جعفر طجری

8911141046

مهدی رجبیون

9011141034

الناز طاهری

9011141056

علیرضا طلیسگر

9011141059

نرجس هاشمی

9011141098

زهرا رضاقلی لالانی

9121141003

مهسا سلحشورزاده

9111141012