گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

حذفیات بعلت عدم رعایت پیشنیاز(کارشناسی ناپیوسته الکترونیک)
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤
 

دانشجویان زیر به علت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز به گروه مراجعه نمایند.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

مونا رستمی سیلاب

9011145038

شیما عسگری

9011145056

سمیرا غلام زاده

9011145061

حسین مجیدی

9011145072

مصطفی مرتضوی

9011145080

سعید دهقادینی

9111145049

محمد رجایی

9111145052

رضا لطفی

9111145121

نفیسه مهدی زاده

9121145023

نوید شاه حسینی

9129022