گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

حذفیات بعلت عدم رعایت پیشنیازکارشناسی ناپیوسته اict)
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤
 

دانشجویان زیر به علت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز به گروه مراجعه نمایند.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

حمیدرضا اسلام پناه

8911142004

عاطفه پازوکی

9011142017

بابک قاسمی

9011142068

علی ابراهیمی

9111142002

امید باباجانی

9111142013

پریسا پیری

9111142019

محمد جبارپور

9111142024

بنفشه خضرایی

9111142032

مهراد دانشمندی

9111142035

امیر شایان دلاورخان

9111142037

ایمان زراعتی

9111142050

محسن زند

9111142051

امیرحسین قاضیان

9111142053

شاهین صادقی

9111142063

محسن عزیزی

9111142072

امید غمیلو

9111142078

محمدجواد فاضلی

9111142079

علیرضا قاسمی

9111142082

بهاره کاهه

9111142085

ایمان مجیدی

9111142091

مهرداد بابک

911142107

حسین آرسینی

9111142109

مهسا ابراهیم زاده

9121142001

امیر ابراهیمی

9121142002

سعید خسروی

9121142016

آرزو قربانی

9121142024

محیا کریمی رامشه

9121142026

فرید ناجی رفعت

9121142031

زهراسادات یاسینی

9121142037