گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

لیست نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۸
 

لیست نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

ردیف

رشته-ورودی

نفر اول(15% شهریه ثابت)

نفر دوم (10% شهریه ثابت)

نفرسوم5% شهریه ثابت)

1

کاردانی علمی کاربردی مخابرات
  ارتباط داده90

فاطمه داوری سقین سرا
  9011141033

علی چراغک 9011141026

ایمان اردستانی
  9011141004

2

کاردانی علمی کاربردی مخابرات
  ارتباط داده91

هاشم علیاری ذاکرکندی
  9111141022

مهدیه حمامیان
  9111141006

وحید اکبری
  9111141001

3

کارشناسی ناپیوسته-مهندسی
  تکنولوژی ارتباطات90

مهسا اصغرلو
  9011142004

محمد ارشدی
  9011142034

محدثه الویری
  9011142007

4

کارشناسی ناپیوسته-مهندسی
  تکنولوژی ارتباطات91

 

حسین آرسینی 9111142109

بهاره کاهه
  9111142085

نسیم برزگران
  9121142007

5

کاردانی پیوسته الکترونیک-90

محمد ندری قلعه
  مهدیخان 9011143141

عرفان شاکری کلشتری
  9011143077

محمد هاشمی
  9011143152

6

کاردانی پیوسته الکترونیک-91

محمد حبیب پور
  9111143038

محمد مرادی
  9111143112

حامد رشیدی
  9111143051

7

کاردانی پیوسته
  الکتروتکنیک-برق 90

مرتضی نیکوپور
  9011144158

مرتضی نوربخش
  9011144157

حسین جاماسبی
  9011144038

8

کاردانی پیوسته
  الکتروتکنیک-برق 91

رامین کاظمی
  9111144093

سعید کربلایی محمدی
  9111144097

محمدصابر اخوندی
  درزبکلایی 9111144004

9

کارشناسی ناپیوسته الکترونیک
  90

مرتضی قاسمی
  9011145100

ابوذر مرادی
  9011145078

راضیه هداوند
  9011145095

10

کارشناسی ناپیوسته الکترونیک
  91

مونا راشدی
  9111145051

مریم هاشمی پردزی
  9111145118

نسرین محمدی یقین
  9121145020

11

کاردانی ناپیوسته کاربردی برق
  و قدرت

زهرا زینالی قلعه
  9111146068

مجتبی پرویزی
  9111146022

زهرا کریمی
  9111146119

با آرزوی موفقیت روزافزان برای شما