گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

نمرات امتحان میان ترم درس ریاضی پیش دانشگاهی مهندسی برق (استاد اقبالی)
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩
 

به اطلاع دانشجویان می رساند سقف نمره شش می باشد.

ردیف

شماره
  دانشجویی

نام
  ونام خانوادگی

نمره

1

9211148001

ابراهیمی-امین

4.25

2

9211148002

احمدی-محمد

غایب

3

9211148005

ازاداوچبلاغ-الهه

غایب

4

9211148007

اسکندری صومعه-محمد

3.25

5

9211148008

اسلامی-ظاهره

5.25

6

9211148009

امین-سهی

2.25

7

9211148012

اوژن-مهرناز

5.5

8

9211148015

باهو-علی
  اکبر

3

9

9211148018

ترابی-محسن

0

10

9211148019

جمالی
  زواره-فایزه

3.5

11

9211148022

حسینی-حسین

2.5

12

9211148023

حسینی-سیدمجید

2.75

13

9211148029

ربیع
  زاده-محمدحسین

3.25

14

9211148033

سقرجوقی
  فراهانی-مهدی

5

15

9211148037

شهبازی لاهرودی-افسانه

4.5

16

9211148038

شیخ
  حسینی-محمد

2.5

17

9211148042

صادقی-علیرضا

4

18

9211148044

ضابطی
  طرقی-شادی

4

19

9211148045

طبرزدی-هادی

3.25

20

9211148046

طوسی-علی
  اصغر

4

21

9211148049

عرب
  سلمانی-صادق

2.75

22

9211148053

علومی-مصطفی

4

23

9211148055

فاطمی-محدثه
  سادات

4.75

24

9211148060

فیض
  ابادی فراهانی-رضا

4.75

25

92191567

کربلایی
  قاسم-پویا

2

26

9211148064

کوچکی
  قرمزچشمه-مهدی

غایب

27

9211148071

محمدرضانژادمرند-هانیه

3.5

28

9211148076

مظاهری-مهرداد

5

29

9211148078

ممیز-امیرعلی

3.25

30

9211148080

موسوی
  تیرابادی-محدثه

3.75

31

9211148089

وقوفی-فرزاد

0