گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ امتحانات آزمایشگاه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۱
 

نام درس

نام استاد

تاریخ برگزاری امتحان

زمان برگزاری امتحان

تئوری

عملی

کارگاه مدار فرمان

حمید یاسری

92/09/20

12:00

راس ساعت های کلاسی

کارگاه ماشین و مدار فرمان

حمید یاسری

92/09/21

9:00

راس ساعت های کلاسی

آزمایشگاه مدار منطقی

حمید یاسری

92/09/21

-

راس ساعت های کلاسی

آزمایشگاه دیجیتال

حمید یاسری

92/09/21

-

راس ساعت های کلاسی

آز مقدماتی برق

حامد حاجی سلطانی

92/09/21

-

راس ساعت های کلاسی

آز الکترونیک صنعتی

فرهاد جاویدی

92/09/16

راس ساعت های کلاسی

آزمایشگاه مخابرات

فرهاد جاویدی

92/09/21

راس ساعت های کلاسی

آزمایشگاه ماشین(2)

فرهاد جاویدی

92/09/18

راس ساعت های کلاسی

کارگاه برق

الهه زنگنه

92/09/21

راس ساعت های کلاسی

کارگاه برق

الهه زنگنه

92/09/18

راس ساعت های کلاسی