گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

استادگلی وری
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳
 

استاد گلی وری یکشنبه مورخ 24/9/92 در دانشگاه حضورندارندوامتحان آز مداربرگزارنخواهدشد