گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

معرفی به استاد نیمسال دوم سال 90-89
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
 

دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 خواهان اخذ درس به

 صورت معرفی به استاد می باشند جهت گرفتن فرم از تاریخ 1/11/89 الی

 10/11/89 به آموزش مراجعه نمایند.