گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تغییر استاد کارآموزی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
 

تغییر استاد کارآموزی

استاد کارآموزی دانشجویان به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف

شماره
  دانشجویی

استاد
  جدید

1

9111145045

آقای امین آقایی روزبهانی

2

9111145047

آقای امین
  آقایی روزبهانی

3

9011145049

آقای امین
  آقایی روزبهانی

4

9111145073

آقای امین
  آقایی روزبهانی

5

8911142028

آقای امین
  آقایی روزبهانی

6

9011142021

آقای امین
  آقایی روزبهانی

7

9011142068

آقای امین
  آقایی روزبهانی

8

9111142041

آقای امین
  آقایی روزبهانی

9

9111142063

آقای امین
  آقایی روزبهانی

10

9111142045

آقای فرزاد
  عبدوس

11

9111142047

آقای فرزاد عبدوس

12

9111142058

آقای فرزاد
  عبدوس

13

9111145113

آقای امین الدین مومنی مزده

14

8911142059

آقای
  امین الدین مومنی مزده

15

9011142041

آقای
  امین الدین مومنی مزده

16

9111142002

آقای
  امین الدین مومنی مزده

17

9111145066

خانم
  مهیا احمدی

18

9111142109

خانم
  مهیا احمدی