گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

امتحان آزمایشگاه مدار الکتریکی با آقای باسوتی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٤
 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند امتحان آزمایشگاه مدار الکتریکی با استاد محمد امین باسوتی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی(کد درس:21007):شنبه مورخ 93/02/27 راس ساعت کلاسی

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی(کد در:30018): دوشنبه مورخ 93/02/29 راس ساعت کلاسی