گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

امتحان معرفی به استاد
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
 

اصول مخابرات دیجیتال            استاد پازوکی            ٢٧/١١/٨٩          ساعت ٣٠/١٠

سیستم عامل                      استاد فخیمی             ٢٧/١١/٨٩        ساعت ٣٠/١٠

آشنایی با شبکه مخابراتی      استاد احمدی          ٢٧/١١/٨٩           ساعت ٣٠/١٠

کاربرد بسته های نرم افزاری     استاد احمدی          ٢٧/١١/٨٩           ساعت ٣٠/١٠

 ارتباط و انتقال داده                استاد اکبرزاده           ٢٨/١١/٨٩          ساعت ٣٠/١٠