گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

نمرات امتحان میان ترم اقتصاد مهندسی با خانم نوبخت
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۱
 

تذکر: دانشجوی گرامی نمرات بر مبنای شش نمره می باشد.

ردیف

شماره
  دانشجویی

نام
  ونام خانوادگی

نمره

1

9211142003

آجرلویی-وحید

3.25

2

9211142002

اتش
  مرد-حدیثه

4

3

9211142004

احمدی-امیر

3.75

4

9211142005

ادمیت
  اصغری-مصطفی

4.25

5

9211142006

اردستانی-ایمان

5

6

9211142007

اسدی
  کرمجوان-میثم

5

7

9211142009

امیری-وحید

0.5

8

9211142010

امینی-سیدعباس

4

9

9211142011

انصاری
  جوبنی-عباس

5

10

9211142012

باقری-احمد

2.75

11

9211142013

بخشی
  ارزنق-محمد

2.75

12

9211142014

بشیری
  گودرزی-امیرحسین

5

13

9211142015

بوریایی-سحر

5.25

14

9221142008

پوریوسفی-الهام

3.25

15

9211142018

تاجیک
  یبری-پریناز

4.25

16

9211142020

جنانی-حمیدرضا

5

17

9211142022

حبشی-بهنام

2.5

18

9211142025

خرازی-انسیه

3.75

19

9221142015

خلفی-سمانه

2.25

20

9211142026

خلیلی-مجتبی

3

21

9211142029

دباغان-علی

2.5

22

9211142033

ریوف
  مرغزار-احسان

4.75

23

9211142034

سلیمانی-رسول

3.25

24

9211142035

شجاعی
  زاده-محمدرضا

3.75

25

9211142036

شعبانی
  اغجه رود-سعید

5.5

26

9211142037

شکری
  علی ابادی-شیما

4.25

27

9211142038

صفری-زهرا

5.75

28

9211142039

ضرغامی-محمد

4

29

9211142041

طباطبایی-سیدعلیرضا

1.75

30

9211142042

عبدی-مجتبی

4.25

31

9221142033

علیپورعباسی-مهدی

3.25

32

9211142047

کچنی-رضا

1.5

33

9211142048

کرابی-سیدجواد

2

34

9211142052

معظمی
  گودرزی-رضا

4.75

35

9211142053

موقاری-مجتبی

4.75

36

9211142056

نبوی-محمدعلی

2.25

37

9221142047

نعیمیان-محمدهادی

4

38

9211142060

واعظی
  پور-عباس

4.75

39

9211142062

وقایی
  عصمت پناه-محمدامین

5.25

40

9211142063

یگانه
  پاک-فایزه

4.25