گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

زمان حضور اساتید کارآموزی در دانشگاه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠
 

نام استاد

تاریخ

ساعت

آقای عبدوس

شنبه 04/05/93

12:30 الی 13:30

آقای نوروزی

شنبه 04/05/93

10:15

آقای مشیری

شنبه 04/05/93

10:00 الی 12:00

آقای باسوتی

شنبه 04/05/93

8:00 الی 14:00

آقای حاجی سلطانی

یک شنبه 05/05/93

8:00 الی 14:00

آقای مرادی

شنبه 04/05/93

8:00 الی 14:00

خانم احمدی

شنبه 04/05/93

8:00 الی 14:00

خانم زرین کمر

شنبه 04/05/93

8:00 الی 14:00