گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

قابل توجه دانشجویانی که با استاد مهیا احمدی پرروژه دارند:
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠
 

قابل توجه دانشجویانی که با استاد مهیا احمدی پرروژه دارند:

تاریخ دفاع پروژه از روز دوشنبه , به روز یکشنبه 05/05/93 تغییر یافت .