گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دروس حذف شده ی گروه برق
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠
 

دروس زیر به دلیل حد نصاب نرسیدن ؛ حذف شده اند:

1: آز اندازه گیری الکتریکی - استاد مهیا احمدی

2: کارگاه ساختار کامپیوتر- استاد روزبهانی

3: آز فیزیک - استاد حاجی سلطانی

4: کارگاه ماشین و مدار فرمان - استاد یاسری