گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ و ساعت دفاع استاد پازوکی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
  وحید اسماعیلی روزبهانی دوشنبه 93.05.06  ساعت 08:30  کلاس201
  علی ابراهیمی روزبهانی دوشنبه 93.05.06 08:30 201
داریوش پازوکی عاطفه خدا
  مرادی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  مهرداد
  بابک
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  حسین
  آرسینی
روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  محمد سماواتیان روزبهانی دوشنبه 93.05.06 9 201
  سعید اله رنجبر روزبهانی دوشنبه 93.05.06 10 201