گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ و ساعت دفاع استاد عبدوس
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٤
 
فرزاد عبدوس مونا راشدی الکترونیک مومنی - استاد داور دوشنبه 93.05.06 11 ساعت 202
مریم هاشمی پردری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 11 202
حدیثه رستگار الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 11 202
نفیسه بیرجندی  الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
زهره محقق الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
مهراد غلام علی مجد ابادی الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 12 202
میثم کریمی – مهدی اکبری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202
میثم ولی پور اقدم الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202
افشین شیری الکترونیک مومنی دوشنبه 93.05.06 13 202