گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ دفاع پروژه استاد پازوکی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 
نام استاد نام دانشجو  رشته  تاریخ دفاع ساعت دفاع استاد داور
استاد پازوکی بنفشه خضرایی تیزکار مخابرات 93/05/20 12:00 آقای روزبهانی
بهاره رضا زاده مخابرات 93/05/20 12:15 آقای روزبهانی
پریسا پیری مخابرات 93/05/20 12:30 آقای روزبهانی
حمیدرضا طاهری مخابرات 93/05/20 12:45 آقای روزبهانی
زهره رحیمی قشلاق مخابرات 93/05/20 13:00 آقای روزبهانی
شاهین صادقی مخابرات 93/05/20 13:15 آقای روزبهانی
محسن عزیزی مخابرات 93/05/20 13:30 آقای روزبهانی
محمدرضا جعفریان مخابرات 93/05/20 13:45 آقای روزبهانی
مصطفی ربیعیان رمضان پور مخابرات 93/05/20 14:00 آقای روزبهانی