گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ دفاع پروزه استاد مومنی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
 
نام
  استاد
نام دانشجو  رشته  تاریخ دفاع ساعت دفاع استاد داور
استاد مومنی فرزانه نقدی پور الکترونیک 93/05/19 12:00 آقای روزبهانی
هادی
  ضروری و سعید نادری
الکترونیک 93/05/19 12:15 آقای روزبهانی