گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

روند انجام مراحل کار آموزی و پروژه
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢۳
 

ماده 1 : دانشجویان واحد کارآموزی یا پروژه را در هنگام ثبت نام با واحد های دیگر در روزهای انتخاب واحد یا حذف و اضافه اخذ مینماید.

ماده 2 : دوهفته بعد از تاریخ حذف و اضافه دانشجویان جهت ثبت واحد کارآموزی یا پروژه و مشخص کردن موضوع آنها به سایت دانشگاه مراجعه و در سیستم اتوماسیون مراحل ثبت را انجام می دهد .

تبصره 1 : تعداد واحد گذرانده برای اخذ واحد های کار آموزی و پروژه توسط گروه های آموزشی در چارت تحصیلی اعلام گردیده، در صورتی که دانشجو تعداد واحد مشخص را پاس ننماید نمیتواند مراحل ثبت را انجام دهد .

تبصره 2 : دانشجویانی که نیاز به معرفی نامه جهت شرکت یا سازمانی می باشند در همان سیستم اتوماسیون فرم معرفی نامه را دریافت برای ممهور نمودن آن به معاونت پژوهشی و فناوری مراجعه می نمایند .

ماده 3: دانشجو بعد از انجام مراحل کار آموزی و پروژه در روزهای مشخص شده توسط گروه آموزشی مربوطه، جهت ارائه گزارش به استاد مراجعه می نمایند .

تبصره 1 : گزارشات باید در فایل word و pdf و بصورت cd تحویل استاد گردد.

تبصره2: برای درس پروژه پایان نامه در مقطع کارشناسی می بایست حتما جلسه دفاع برگزار گردد.