گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

تاریخ دفاع پروژه مربوط به ترم تابستان
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٠
 
استاد دانشجو استاد داور تاریخ ساعت
استاد مهیا احمدی میثم عایدی دهقانی خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
صادقی زاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
مهدی رحیمی پور خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
علیرضا احدزاده خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
فرزانه اکبری خانم زرین کمر دوشنبه 93/07/14 13:30-15
استاد مومنی میثم میرزایی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
حسین دانشور آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
وجییه سادات جلالی آقای عبدوس پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
استاد روزبهانی مجید جاپانی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
محمد معظمی  خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
محمدرضا مالکی خانم زرین کمر سه شنبه 93/07/15 13:30-15
استاد عبدوس احمد افشاری آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30
زهرا سادات یاسینی آقای مومنی پنج شنبه 93/07/17 9:30-10:30