گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

کد درسهای حذفی
نویسنده : زرین کمر - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

17012 گروه 171       - 36016 گروه 360  - 21019 گروه 211

29020 گروه 293 و 292     - 29029 گروه 290

29017 گروه 291 -     21017 گروه 212

36023 گروه 360   - 21029 گروه 210

36000 گروه 360 -  36010 گروه 360

36003 گروه 360  - 29017 گروه 291

36010 گروه 360 - 63005 گروه 630 - 63006 گروه 630