گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011143034 الکترونیک-الکترونیک عمومی 7 50
9111143121 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 30
9211143006 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 5
9211143030 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 2
9211143031 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 26
9211143046 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 13
9211143062 الکترونیک-الکترونیک عمومی 12 17
9221143003 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 20
9221143004 الکترونیک-الکترونیک عمومی 13 9
92291610 الکترونیک-الکترونیک عمومی 4 0
93193102 الکترونیک-الکترونیک عمومی 8 0
93193103 الکترونیک-الکترونیک عمومی 11 0
9211140005 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 13 26
9311140009 کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک 2 0