گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111146146 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 43
9121146002 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 13 31
9211146009 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 11 11
9211146020 کاردانی ناپیوسته -کاربردی برق و قدرت(تولید) 10 10