گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9011145005 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 12 68
9111145004 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 5 74
9111145010 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 9 56