گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دانشجویان در صورتی که به گروه مراجعه نکنند ، به علت تعدا واحد کمتر از 14 حذف می
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال واحد_گذرانده_کل
9111142010 ICT 10 56
9111142044 ICT 13 41
9111142101 ICT 13 45
9121142002 ICT 13 38
9121142012 ICT 13 49
9121142020 ICT 13 32
9211142026 ICT 13 33
9211142047 ICT 10 14