گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

دانشجو به گروه ئمراجعه نماید
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
شماره_دانشجویی نام_و_نام_خانوادگی رشته واحد_اخذ_شده_نیمسال
93111400004 رضا-جوهریان مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق 11