گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

نفرات برتر گروه برق-مخابرات
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق -قدرت ورودی91 

ردیف           نام ونام خانوادگی        شماره دانشجویی    معدل                              
1 زهرا کریمی 9111146119 93/18
2 حمید قل قیصری 9111146113 36/18
3 عبداله اردستانی 9111146004 36/18

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی 92

ردیف            نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی          معدل                             
1 محمد داور دوست     9211146007             63/15
2 امیر محمد عغت پرست 9211146017 43/15
3 محمد البرزی 9211146003 39/14