گروه برق - مخابرات موسسه آموزش عالی ایوانکی

 
نویسنده : زرین کمر - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٧
 

دانشجویان زیر هرچه سریعترتا تاریخ2/8/90 به  گروه برق –مخابرات مراجعه نمایند

درغیراین صورت به دلیل عدم رعایت هم نیاز و پیش نیاز تمامی دروس حذف خواهد شد

 

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

احمد علقلی زاده ملایی

8811141101

حمید مومنی

8911142092

مهران مهدوی

8921142137

علی دباغان

8811141059

شقایق همتی تیرآبادی

8921142136

محمدعلی اشجاری

8911143015

مصطفی مهدویان

8911143192

محمدرضا محمدی

8911143178

آرش داودآبادی

8911143074

محمدسبحان حاتمی

8911143056

سهیل محمدی ششکل

8911141165

سالار جعفرطجری

8911141046

هنگامه شیرکوند

8711141189

حسن محمد خانی

8911141135