تعیین استاد راهنما و مشاور درسی برای هر رشته

آقای مومنی : گروه کارشناسی ناپیوسته کنترل – کارشناسی ناپیوسته ی الکترونیک .

آقای روزبهانی : گروه ترمیک مهندسی برق .

آقای عبدوس: کارشناسی ناپیوسته ی قدرت – گروه کاردانی برق صنعتی – گروه کاردانی قدرت گرایش تولید .

خانم مهیا احمدی : گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته الکترونیک .

آقای پازوکی : گروه کاردانی مخابرات – کارشناسی مخابرات .

/ 0 نظر / 15 بازدید