دوره سوم انتخابات انجمن علمی برای تعیین اعضای اصلی (نه نفر)

ازبین دانشجویانی که برای نامزدی انتخابات ثبت نام می نمایند

 

در پایان آبان برگزار خواهد شد

 

 

 

 

کلیه دانشجویان علاقمند و مستعد برای فعالیت در انجمن علمی برق - مخابرات

 

جهت ثبت نام برای نامزدی انتخابات تا تاریخ 14/8/93

 

به امورفرهنگی دانشگاه (آقای فرجی) مراجعه نمایند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید