اسامی کاندیدای انجمن علمی برق

1- آخوندی ، محمد صابر

2-بختیاری ، محسن

3- حاجی نژاد ، علیرضا

4- شهادت ، رسول

5- شیر محمدی ، عباس

6- کامرانی پور ، زهرا

7- یزدی ، محمد امین

زمان انتخابات : دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 آذر ماه 93

/ 0 نظر / 19 بازدید