آخرین مهلت تحویل فرم اعلام آمادگی دفاع مربوط به ترم تابستان

آخرین مهلت تحویل فرم اعلام آمادگی دفاع مربوط به ترم تابستان ، به گروه برق مخابرات ،  تا تاریخ 10/07/93 می باشد و به هیچ عنوان قابل تمدید نیست .

لازم به ذکر است که حتما در هنگام تحویل فرم ، CD مربوط به پروژه که شامل word و  pdf پروژه باشد ، تحویل دهید .

تاریخ دفاع اعلام خواهد شد .

/ 0 نظر / 15 بازدید