نفرات برتر گروه برق-مخابرات

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق -قدرت ورودی91 

ردیف           نام ونام خانوادگی        شماره دانشجویی    معدل                               1 زهرا کریمی 9111146119 93/18 2 حمید قل قیصری 9111146113 36/18 3 عبداله اردستانی 9111146004 36/18

نفرات برتر گروه کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی 92

ردیف            نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی          معدل                              1 محمد داور دوست     9211146007             63/15 2 امیر محمد عغت پرست 9211146017 43/15 3 محمد البرزی 9211146003 39/14

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید