عدم تشکیل کلاسهای استاد هدی میراخورلی در روز دوشنبه 19/08/93

قابل توجه دانشجویان گروه 2 : (کارگاه مخابرات نوری و کارگاه دیجیتال )

کلاسهای استاد میراخورلی در روز دوشنبه تشکیل نمی شود و جبرانی آن در روز دوشنبه ی آینده از ساعت 8:00 الی 12:30 در آزمایشگاه مخابرات تشکیل می گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید