لیست دروس گروه برق برای ارائه در ترم تابستان

ردیف

نام درس

1

تحلیل مدارهای الکتریکی

2

مدار الکتریکی

3

آزمایشگاه مدار الکتریکی

4

مدارهای الکترونیکی

5

الکترونیک کاربردی

6

کارگاه الکترونیک

7

مدارهای مخابراتی

8

تکنیک پالس

9

ذخیره و بازیابی اطلاعات

10

تکنولوژی مخابرات

11

فیزیک موج

12

مدارهای منطقی

13

آزمایشگاه مدارهای منطقی

14

مبانی دیجیتال

15

آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

16

الکترونیک صنعتی

17

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

18

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

19

کارگاه سیم پیچی 2

20

کارگاه ماشین و مدارفرمان

21

استاتیک و مقاومت مصالح

22

مکانیک کاربردی

23

اصول میکروکامپیوتر

24

آزمایشگاه میکروپروسسور و میکروکنترلر

25

آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر

26

ماشین های الکتریکی سه فاز

 

* دانشجویان گرامی توجه به این نکته الزامی است که شرط لازم برای برگزاری هریک از دروس در ترم تابستان رسیدن تعداد دانشجویان ثبت نامی، به حداقل لازم می باشد.

درصورتیکه متقاضی ارائه درس دیگری میباشید جهت پیش ثبت نام به دفتر گروه مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 3 بازدید