استاد مشاور گروه های کارشناسی ناپیوسته ی قدرت – گروه کاردانی برق صنعتی – گروه

 دانشجویان رشته های کارشناسی ناپیوسته ی قدرت – گروه کاردانی برق صنعتی – گروه کاردانی قدرت گرایش تولید :

استاد مشاور : آقای عبدوس

روزهای مراجعه یکشنبه ها  ، ساعت 15:30  و پنج شنبه ها .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید